webinar register page

Falu kommun: Så förenklar vi SKA i förskolan med Unikum
Falu kommuns förskolor har på imponerande snabb tid kommit långt med dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan tack vare implementeringen av Unikum. Ett av målen med att införa Unikum var att bidra till att dokumentationen blir en naturlig och integrerad del av det dagliga pedagogiska och systematiska kvalitetsarbetet.

På mindre än ett år har Lena Mellström, utvecklingsstrateg, och Catarina Larsson, verksamhetsutvecklare, lett införandet av Unikum och satt ramarna för kvalitetsarbetet med ett gediget utbildningsprogram, tydliga deadlines och interna workshops. Tillsammans med Annika Önnerlöv, ansvarig för Unikum Förskola, diskuterar Lena och Catarina hur de lyckats få till kvalitetsarbetet på så kort tid och hur projektplanen (och lärdomarna!) har sett ut.

Vi går igenom:
–Förarbete med syfte och mål - hur utvärderade Falun att Unikum kunde förenkla SKA och dokumentation?

–Årshjulet/deadlines - hur strukturerar de SKA under ett år?

–Hur dokumenterar de i Unikum? Och hur används dokumentationen till utvärdering, analys och målredovisning?

–Hur fungerar styrkedjan?

Datum: 25 november
Tid: 9:15-10:00

Webbinariet är kostnadsfritt och du kan ansluta via mobil, padda eller dator. Vi använder oss av Zoom för webbinariet och du får ett bekräftelsemejl med information om hur du ansluter när du har anmält dig. Observera att du kan anmäla dig trots att du inte kan delta live. Då får du en länk till inspelningen när webbinariet är genomfört.

Nov 25, 2021 09:15 AM in Stockholm

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Unikum Unikt lärande.