webinar register page

Türkiye'nin Evvel Baharları
16 Eylül Çarşamba saat 19.30'da yazar, çevirmen ve edebiyat eleştirmeni İrem Uzunhasanoğlu, tarihçi ve akademisyen Rezzan Akçatepe ile yazarın yeni romanı Evvel Bahar'ı konuşacak. Türkiye'nin Evvel Baharı başlıklı söyleşide okurları 90'lı yıllara götüren roman üzerinden dönemin toplumsal baskıları, aile yapısı ve Türkiye'de kadın olmak gibi konular tartışılacak.

Sep 16, 2020 07:30 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: #itefekrandaitalyaozel.