webinar register page

Webinar banner
GGe. EL SANEJAMENT DE CATALUNYA i la seva descarbonització. Experiències des de l'ACA
S’abordaran qüestions tan interessants com:
- Quins són els objectius de l’ACA respecte la transició energètica?
- Per assolir-los, quines inversions s’estan projectant actualment per contribuir des del sanejament al repte de la transició energètica?
- Quines oportunitats ofereixen aquestes inversions al sector privat?
- Com s’està plantejant la descarbonització en el sanejament de l’aigua a Catalunya i quins són els primers passos que s’estan realitzant?
- Quines són les principals dificultats que esteu trobant i com les esteu superant?

May 18, 2021 01:00 PM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register