webinar register page

Webinar banner
”EUROPA MAI APROAPE DE OAMENI”
Eveniment online (webinar)
Dezbatere pe tema IMM ”Sprijinirea Intreprinderilor Mici și Mijlocii”
Temele puse în dezbatere:
Ce face UE pentru a promova și dezvolta sectorul IMM?
Exemple de inovare; Programe structurale pentru IMM;
Adaptarea programelor universitare la cerințele de pe piața muncii.

May 26, 2020 02:30 PM in Bucharest

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Radu BIG.