webinar register page

Webinar banner
OPAKOVANÝ: VIETE, AKO POMÔCŤ ŽIAKOM S PROBLÉMAMI V UČENÍ?
O tom, ako pracovať so žiakmi so špecifickými poruchami učenia v počtových operáciách

Lektor: Mgr. Magdaléna Labudová, špeciálna pedagogička a logopedička

OBSAH WEBINÁRA:

• Prinesieme vám tipy, ako komplexne rozvíjať špecifické funkcie žiakov v škole.
• Povieme si, ako podporovať u žiakov osvojenie si správnych učebných návykov na vyučovacom predmete matematika.
• Prinesieme konkrétne ukážky pracovných listov pre žiakov prvého stupňa základnej školy s poruchou učenia zvanou dyskalkúlia.
• Ukážeme si návody, ako možno jednoduchými a zábavnými aktivitami upevniť základné poznatky žiakov a vyriešiť jednoduché slovné úlohy z matematiky.
• Nezabudneme ani na námety na precvičovanie v domácom prostredí.

PRE KOHO WEBINÁR ODPORÚČAME:

Pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, učiteľov nultého a prípravného ročníka ZŠ, asistentov, špeciálnych pedagógov, učiteľov špeciálnych škôl a rodičov detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 6, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.