webinar register page

Webinar banner
AKO POZOROVAŤ, OBJAVOVAŤ A SKÚMAŤ PRÍRODU OKOLO NÁS
Rozvoj prírodovednej gramotnosti v 1. a 2. ročníku ZŠ

Lektorka:
PaedDr. Jana Krížová, PhD. – učiteľka v ZŠ Sama Cambela, Slovenská Ľupča

Obsah webinára:
• Ako rozvíjať prírodovednú gramotnosť žiakov v 1. a 2. ročníku.
• Ukážeme si tvorivý prístup k vyučovaniu prvouky, ako inšpirovať žiakov k poznávaniu sveta okolo nás.
• Predstavíme vám koncepciu učebnice prvouky pre 1. a 2. ročník od autoriek I. Rochovskej a M. Kožuchovej.
• Odprezentujeme spôsob aktivizácie rozvoja žiackeho poznania prostredníctvom rôznych typov úloh v učebniciach prvouky.
• Predostrieme spôsoby práce s učebnicou založenej na vlastnej aktivite žiakov – ich pozorovaní, pátraní, objavovaní, skúmaní, hraní a poznávaní.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov a učiteľky 1. stupňa základných škôl

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 13, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.