webinar register page

Webinar banner
SKAMARÁŤ SA S ČÍTANÍM!
Čítajme so žiakmi s radosťou

Lektorka:
Mgr. Silvia Škultétyová, autorka učebníc pre špeciálne školy

Obsah webinára:
* Predstavenie jednotlivých častí Šlabikárov pre 1., 2., 3., 4., 5. a 6. ročník špeciálnych základných škôl.
* Špecifiká skupiny detí, pre ktoré sú šlabikáre určené, ich problémy pri učení, ktoré aktivity sú pre ne vhodné, povieme si, na čo sa u nich pri učení treba zamerať.
* Oboznámenie s formou, obsahom, úlohami a aktivitami v šlabikároch.
* Oboznámenie s vizuálnou stránkou šlabikárov – sprievodné postavičky, jednotlivé témy, použité metódy, typy úloh.
* Zameranie na:
• motiváciu
• zážitkové učenie
• hry
• sluchové vnímanie
• zrakové vnímanie
• maľované čítanie atď.

* Praktická časť: ukážky strán a zaujímavých úloh, práca s úlohami.
* Zážitky z praxe.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre špeciálnych pedagógov, učiteľov učiacich žiakov s poruchami učenia, učiteľov pre 1. – 4. ročník ZŠ, asistentov učiteľa na ŠZŠ a ZŠ, pracovníkov poradenských centier, riaditeľov ŠZŠ a ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Aug 22, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .