webinar register page

Webinar banner
POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V PRAXI
O tom, čo všetko prinesie zavedenie povinného vzdelávania detí od 5 rokov do praxe materských škôl

Lektorka: Mgr. Michaela Vargová, PhD., predsedníčka OZ Rada pre rozvoj materských škôl a zároveň riaditeľka materskej školy

Obsah webinára:

Prvýkrát sa na Slovensku zavádza povinné predprimárne vzdelávanie. Jeho implementácia si vyžaduje zvýšenú pozornosť, pomoc a metodickú podporu najmä pre riaditeľky materských škôl a základných škôl.
Webinár sa zameriava na to:
• čo v praxi znamená povinné predprimárne vzdelávanie,
• pre aký vek detí je určené,
• čo znamená pre zákonných zástupcov, učiteľky, riaditeľky i zriaďovateľov.
Webinár je zameraný na vysvetlenie všetkých povinností aktérov, týkajúcich sa novej úlohy nielen materskej školy. Uľahčí nielen riaditeľkám materských škôl, orientáciu v zákonných predpisoch, týkajúcich sa povinného predprimárneho vzdelávania.

Pre koho webinár odporúčame:
riaditeľky materských škôl, základných škôl, učitelia materských škôl, rodičia, zriaďovatelia

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Apr 26, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.