webinar register page

Webinar banner
Երեխաների և դեռահասների հոգեկան առողջությունը և զարգացման խանգարուﬓեր / Child and Adolescent Mental Health and Neurodevelopmental Disorders
Նվիրված պրոֆեսոր Կոնստանտին Դանիելյանի հիշատակին / Dedicated to the Memory of Professor Konstantin Danielyan

**English text below

--> ՇՄԶ կրեդիտներ ստանալու համար անհրաժեշտ է ապահովել 90% մասնակցություն սիմպոզիումի 2 օրերի ընթացքում և միջոցառմանը գրանցվելիս նշել հենց մասնակցի անուն ազգանունը։
Խնդրում ենք հիշել, որ անհրաժեշտ է Zoom hղումը լրացնելիս մուտքագրել մասնակցի անձնական տվյալները (Անուն, Ազգանուն, Էլեկտրոնային Հասցե, Աշխատավայր, Մասնագիտություն, Որակավորում, Երկիր)՝ հաստատելու համար իր ներկայությունը։ Այլապես անձը կհամարվի բացակա և կրեդիտներ չեն շնորհվի։
--> Նույն էլեկտրոնային հասցեով կարող է գրանցել ընդամենը մեկ անձ:
-->Սիմպոզիումին ամբողջությամբ մասնակցելու դեպքում բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ունեցող մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 7 տեսական կրեդիտ, իսկ միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական կրեդիտ:


--> Օր 1. Ուրբաթ, Սեպտեմբեր 23, 2022
▪ 18:00-22:15 Երևանի ժամանակով

-->Օր 2. Շաբաթ, Սեպտեմբեր 24, 2022
▪ 18:00-22:35 Երևանի ժամանակով
------------------------------------------------------------------------
English
In order to receive Armenian CME credits, it is necessary to ensure 90% participation during the 2 days of the symposium.
Will be awarded:
7 theoretical Armenian CME credits to the attendees with higher education in case of full participation in the symposium.
5 theoretical Armenian CME credits to the attendees with secondary education in case of full participation in the symposium.
Please contact your local accrediting bodies to determine if this conference can qualify as CE credits for your profession.


--> Day 1: Friday, September 23, 2022
▪ 18:00-22:15 Armenia Time (AMT)

-->Day 2: Saturday, September 24, 2022
▪ 18:00-22:35 Armenia Time (AMT)
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .