Vlastiveda inak
Inšpiratívne a tvorivé nápady, tipy na zážitkovejšie a efektívnejšie vyučovanie predmetu vlastiveda v ZŠ

Lektorka:
PaedDr. Jana Krížová, PhD., učiteľka pre 1. stupeň ZŠ, ZŠ Sama Cambela Slovenská Ľupča

Obsah webinára:
● Zhrnieme si v bodoch, ako sa vyučuje vlastiveda na 1. stupni – ako sa učí dlhodobo – výhody, nevýhody, nutnosť zmeny a zavedenia nových prístupov.
● Charakteristika vlastivedy ako predmetu – čo je v 3. ročníku najpodstatnejšie, témy, zručnosti, ktoré má žiak nadobudnúť , čo sa má naučiť, na čo sa kladie najväčší dôraz, postrehy – s čím je problém.
● Problémové témy z vlastivedy – prečo, ako by sa to dalo zlepšiť.
● Najzaužívanejšie metódy pri vyučovaní vlastivedy – čo sa osvedčilo, čo je nutné zmeniť.
● Predstavíme si novú učebnicu a PZ Vlastivedy pre tretiakov pomocou jednotlivých ukážok.
● Ukážeme si rôzne typy úloh, ktoré môžu byť použité na hodinách vlastivedy.
● Inovatívne, kreatívne a praktické úlohy, ktoré rozvíjajú kritické myslenie, prácu s textom , čítanie s porozumením, orientáciu v teréne...
● Pojmológia v rámci vlastivedy – s ktorými slovami sa žiaci najčastejšie stretnú, ktoré sú dôležité.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov na 1. stupni ZŠ, asistentov učiteľa, riaditeľov škôl, animátorov mimoškolských aktivít a záujmových činností.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 15, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

892 8910 1498
Webinar logo
Your registration has been canceled. Please contact the webinar host with any questions.