Etická výchova na I. stupni ZŠ
Aktivity, námety a inšpirácie pre učiteľov

Lektorka:
Mgr. Eva Mozolová, učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Obsah webinára:
• Úvod
• Predmet etická výchova
• ciele,
• obsah,
• špecifiká
• štruktúra vyučovacej hodiny
• Etická výchova v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ
• Tematické celky v každom ročníku
• Vzhľad tém v PZ
• ikony,
• rozčlenenie úloh,
• piktogramy,
• obrázky a ilustrácie,
• domáca úloha
• Metódy a formy práce v jednotlivých ročníkoch
• Typy aktivít
• Ukážka vyučovacej hodiny na dvojstrane v každom ročníku
• Medzipredmetové vzťahy
• Projektové strany
• Záver

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov pre 1. stupňa ZŠ , vychovávateľov v ŠKD, rodičov detí na 1. stupni ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 14, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

864 4296 0914
Webinar logo
Your registration has been canceled. Please contact the webinar host with any questions.