oTestuj sa z matematiky
Viete, ako inak testovať vedomosti žiakov z matematiky?

Lektorka:
Mgr. Silvia Bodláková, učiteľka viac ako dvadsaťpäť rokov na základných školách a 8-ročných gymnáziách v Bratislave

Obsah webinára:
• Prečo testovať aj inak ako len riešiť statické úlohy.
• Prečo prepájať vedomosti z iných predmetov na matematiku.
• Ako vznikla séria oTestuj sa z matematiky.
• Príklady prepájania úloh so súvislým aj nesúvislým kontextom.

Pre koho webinár odporúčame:
Prioritne pre učiteľov matematiky na II. stupni základných škôl a nižšieho vzdelávania 8-ročných gymnázií, ale aj pre učiteľov stredných škôl, aby vedeli ako sa učí matematika na základnej škole.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 13, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

814 5907 3421
Webinar logo
Your registration has been canceled. Please contact the webinar host with any questions.